Методија Шаторов-Шарло бр.15/1-10
Аеродром, 1000 Скопје, Северна Македонија
02 2466021
070333235
contact@lasermed.com.mk
laser_med@yahoo.com

 

Обуки за физикална терапија

Согласно наставниот план и програма и врз основа на меѓусебно склучената соработка помеѓу нашиот Центар и Средното Медицинско Училиште на Град Скопје ,„Д-р Панче Караџозов“.
Нашиот Центар е наставна база за обавување на феријална пракса за учениците од образовниот профил Физиотерапевтски техничар.