Методија Шаторов-Шарло бр.15/1-10
Аеродром, 1000 Скопје, Северна Македонија
02 2466021
070333235
contact@lasermed.com.mk
laser_med@yahoo.com

Компанија 1

Физиотерапевтите се универзитетски обучени експерти за дијагноза на повреди, третман на повреди, рецепти за вежби, превенција од повреди, рехабилитација и многу други области на спортот и физичкото здравје. Повеќе за компанија 1

Компанија 2

Физиотерапевтите се универзитетски обучени експерти за дијагноза на повреди, третман на повреди, рецепти за вежби, превенција од повреди, рехабилитација и многу други области на спортот и физичкото здравје. Повеќе за компанија 1

Компанија 3

Физиотерапевтите се универзитетски обучени експерти за дијагноза на повреди, третман на повреди, рецепти за вежби, превенција од повреди, рехабилитација и многу други области на спортот и физичкото здравје. Повеќе за компанија 1

Компанија 4

Физиотерапевтите се универзитетски обучени експерти за дијагноза на повреди, третман на повреди, рецепти за вежби, превенција од повреди, рехабилитација и многу други области на спортот и физичкото здравје. Повеќе за компанија 1

Компанија 5

Физиотерапевтите се универзитетски обучени експерти за дијагноза на повреди, третман на повреди, рецепти за вежби, превенција од повреди, рехабилитација и многу други области на спортот и физичкото здравје. Повеќе за компанија 1

Компанија 6

Физиотерапевтите се универзитетски обучени експерти за дијагноза на повреди, третман на повреди, рецепти за вежби, превенција од повреди, рехабилитација и многу други области на спортот и физичкото здравје. Повеќе за компанија 1

Имате прашања?

Поставете прашања поврзани со Ласер Мед по телефон или преку формуларот подолу.