Методија Шаторов-Шарло бр.15/1-10
Аеродром, 1000 Скопје, Северна Македонија
02 2466021
070333235
contact@lasermed.com.mk
laser_med@yahoo.com

ФАСЦИЈАЛНА МАНИПУЛАЦИЈА – Континуирана едукација во областа на физикална терапија и медицинска рехабилитација

Континуирана професионална едукација во нашата Установа се збогати со уште една стручно усовршување. Во период од 16 – 21 Август 2022 год, Д-р сци Снежана Лазаревска учествуваше на обука за Фасцијална манипулација, во организација на ,,STECCO,, Институтот за Фасцијална Манипулација во Падова – Италија. 

  

Обуката беше спроведена под водство на Проф. д-р Антонио Стеко.


 

                                

       

 

 

Уште едно ново патување низ светот на Фасцијата. Збогатување со нови сознанија, откривање нови пристапи и надополнување  на техниката во третман на фасцијата со цел функционална реставрација на изменетиот фасцијален систем и постигнување уште подобри резултати во лекувањето на нашите пациенти.

 
 

          

 
______________________

СЕКОЈА НОВА АВАНТУРА НИЗ ЧАРОБНИОТ СВЕТ НА ФАСЦИЈАТА ОДНОВО ФАСЦИНИРА ПО СВОЈОТ УЧИНОК