Методија Шаторов-Шарло бр.15/1-10
Аеродром, 1000 Скопје, Северна Македонија
02 2466021
070333235
contact@lasermed.com.mk
laser_med@yahoo.com

СВЕТСКИ КОНГРЕС ЗА ОСТЕОПОРОЗА, ОСТЕОАРТРИТИС И МУСКУЛОСКЕЛЕТНИ ЗАБОЛУВАЊА – 11-14 Април 2024, Лондон, Англија

   

Во склоп на континуирана професионална едукација во нашата Установа, Д-р сци Снежана Лазаревска во период од 11-14 Април 2024 год. активно учествуваше на Светскиот Конгрес за остеопороза, остеоартритис и мускулоскелетни заболувања, кој се одржа во х.Хилтон Метропол, Лондон, Обединето Кралство – Англија

                    

 

На Конгресот учествуваа еминентни медицински професионалци од целиот свет, 9755 учесници и беа претставени најнови достигнувања во дијагностика, лекување, медицинска рехабилитација и научни истражувања во областа на остеопорозата, остеоартрозата и мускулоскелетни заболувања.

                                         

Д-р сци Снежана Лазаревска нашата Установа ја претстави со научно истражување:

SIGNIFICANCE OF EARLY REHABILITATION AND APPLICATION OF MYOFASCIAL MANIPULATION IN LUMBAR SYNDROME

                              

И како коавтор на два труда:

STRESS FRACTURE OF BASE OF FIFTH METATARSAL BONE IN A PATIENT WITH OSTEOPOROSIS AND ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA (ET)

PAIN RELIEF AND IMPROVED QUALITY OF LIFE AFTER SWITCHING ORAL BIPHOSPONATE TREATMENT TO DENOSUMAB IN PATIENT WITH OSTEOPOROTIC MULTIPLE VERTEBRAL FRACTURES