Методија Шаторов-Шарло бр.15/1-10
Аеродром, 1000 Скопје, Северна Македонија
02 2466021
070 338754
contact@lasermed.com.mk
laser_med@yahoo.com

МАСАЖА – Курс по Основи на Масажа

Нашата Установа во склоп на имплементација на Обуки од областа физикална терапија и медицинска рехабилитација во период од 11-12.03 2023 година,  успешно го реализираше Курсот по Основи на Масажата.

   

Обуката беше спроведена под водство на Инструкторката: Дипл. Фт. Олгица Стојковски

      

Им честитаме на учесниците на успешно совладаните вештини на Масажната техника која датира уште од древното време, а во која и денес популацијата го пронаоѓа лекот за бројни здравствени проблеми, опуштање и релаксација.

    

Read More

Важноста на РЕХАБИЛИТАЦИЈАТА кај плато тибијална фрактурa

Зглобот на коленото (аrt.genu) е еден од најсложените зглобови во човечкиот организам. Тој ги поврзува кондилите на бутната коска со кондилите на тибијата и пателата. Тибијално плато е проксималниот артикуларен дел на тибијата.

Повредите на овој зглоб и на составните негови делови се чести поради неговата мобилност како и целосниот пренос на телесната тежина.

Кои се ризик фактори за настанување на оваа фрактура?

  • Високо енергетски трауми кај помлади лица и тоа:

Сообраќајни несреќи,

– Скокање со падобранец,

– Ударни спортови,скијање и сл.

  • Ниско енергетски трауми кај по стари лица и тоа

– Остеопороза

– Сплит повреди

Механизам на повреда

  • Удар од латералната страна на коленото при фиксирано стапало односо абдукцуионен –валгус тип.
  • Удар од медијална страна на коленото односно аддукционен ,,О” тип.
  • Аксијална компресија по оската на двете коски.

Класификација на плато-тибијалната фрактура:

Постојат повеќе класификации, но највеќе се употребува класификацијата на Schatzker и АО класификацијата.

По  класификацијата на  Schatzker, разликуваме 6 типа:

1.Тип I или минимално поместена фрактура– Ова најчесто се јавува кај млади пациенти со силна коска, која се спротивставува на депресијата.

2.Тип II или фрактура со поделена компресија (или депресија), се гледа кога фрактурата на латералната плато станува депресивна. Фрактури од тип II често се јавуваат кај пациенти со остеопороза или лош квалитет на коските.

3.Тип III или ниско енергетски фрактури, кои вклучуваат постари и остеопоротични пациенти каде што има централна или периферна депресија на латералното плато без клинеста фрактура забележана кај тип I и тип II. Тоа е повреда на „чиста депресијa”.

4.Тип IV фрактура на медијално плато носи најлоша прогноза од сите видови. Ова се должи на поврзаната повреда на меките ткива што често се случува. Може да се јави кај постари пациенти со ниско енергетска повреда, бидејќи медијалното тибијално плато се распаѓа на фрагменти или кај млади луѓе настрадани во несреќи при голема брзина.

5.Тип V или поделена бикондиларна фрактура– фрактура на латералното и на медијалното тибијално плато, обично со латерална депресија.

6.Тип VI бикондиларна фрактура е фрактура со дисоцијација на дијафизата од метафизата

Read More

МАСАЖА – Курс по Основи на Масажа

Нашата Установа во склоп на имплементација на Обуки од областа физикална терапија и медицинска рехабилитација во период од 28-29.01 2023 година,  успешно го реализираше Курсот по Основи на Масажата.

       

Обуката беше спроведена под водство на Инструкторката: Дипл. Фт. Олгица Стојковски

 

   

Им честитаме на учесниците на успешно совладаните вештини на Масажната техника која датира уште од древното време, а во која и денес популацијата го пронаоѓа лекот за бројни здравствени проблеми, опуштање и релаксација.

                         

Read More

ДИСТОРЗИЈА НА СКОЧЕН ЗГЛОБ – најчеста повреда на стапалото

Една од најчестите повреди на стапалото е дисторзијата на скочниот зглоб или кај народот познато како шинување на скочниот зглоб.

Настанува при неконтролирано извртување на скочниот зглоб на рамна или нерамна површина при движење или при некоја спортска активност. Извртувањето најчесто е кон внатре, поретко кон надвор.

Оваа повреда на скочниот зглоб се класифицира во три   категории:

  • Истегнување на лигаментите – дистензија
  • Делумна руптура или кинење на лигаментите – парцијална руптура
  • Комплетна руптура или кинење на лигаментите – комплетна руптура

Во зависност од симптомите, големината на отокот и способноста за стапнување на повредената нога после повредата, можеме да се ориентираме за тежината на повредата.

Доколку отокот е благо изразен и може да оди со повредената нога, повредата е дистензија односно истегнување на лигаментите.

Кога отокот е голем и не може да оди со повредената нога тогаш се работи за руптура односно кинење на лигаментите ( парцијална или комплетна ).

Повредата на скочниот зглоб со кинење на лигаментите се карактеризира со нестабилност на зглобот. Најчест проблем во лекувањето на тешките повреди на скочниот зглоб претставува можност за појава на хронична нестабилност во зглобот со често свиткување или шинување на скочниот зглоб.

Read More