Методија Шаторов-Шарло бр.15/1-10
Аеродром, 1000 Скопје, Северна Македонија
02 2466021
070333235
contact@lasermed.com.mk
laser_med@yahoo.com

Преминот дома по престојот во стационарна медицинска установа може да биде тешко.
Закрепнувањето од сериозна болест, повреда, операција или мозочен удар може да биде долг процес, а помислата да се вратите дома пред да се чувствувате сигурни дека целосно ќе се справите сами може да биде застрашувачка.

Додека ја напуштате краткорочната рехабилитација за да го завршите вашето закрепнување дома, поставувањето јасни, реални цели кон кои треба да работите може да ви помогне да го забрзате вашиот напредок и да ве мотивира. Мудро е да се обратите до нашиот центар за рехабилитација за помош. Ние можеме да ви помогнеме да стекнете јасно разбирање на што треба да се фокусирате за да го направите најдоброто закрепнување и да ви помогнеме да направите листа на чекори што треба да ги преземете за да ја постигнете таа крајна цел, враќање на функционалноста и враќање кон секојдневните активности.
Домашна рехабилитација се однесува на одење на нашиот тим на терен, односно во домот на пациентот.
Најпрвин се спроведува дијагностицирање и проценка на состојбата на пациентот, а потоа се прави персонализиран рехабилитационен програм.
Во домашни услови можно е да се спроведат повеќе сегменти од рехабилитационите постапки, како што се: кинезитерапија, мануелна терапија, електротерпија, ултразвучна терапија и др.
Овој третман во голема мера го вклучува и семејството на пациентот во извршување на целта на третманот низ психолошка подршка, мотивираност, ресоцијализација и директно влијае на самиот квалитет на неговиот животот.

Ви стоиме на располагање со сите наши ресурси, од високостручно обучен кадар до техничка опременост за професионална домашна рехабилитација.

Третманот најчесто вклучува употреба на остеопатски техники во комбинација со поспецифична програма заснована на вежби. Целта е враќање на целосна физичка активност.