Методија Шаторов-Шарло бр.15/1-10
Аеродром, 1000 Скопје, Северна Македонија
02 2466021
070333235
contact@lasermed.com.mk
laser_med@yahoo.com

Во нашата установа користиме најсофистицирана - компјутеризирана апаратура за електро терапија

Користењето на електрична енергија во лекувањето на болните состојби не е нова идеја. Постои доказ дека уште од античко време луѓето користеле електрични јагули за лекување на гихт. Но, за развој на електротерапијата требаше да се почека до развојот на науката, до откривање, опишување и објаснување на електричната моќност како и создавање на соодветна опрема со која со прецизен интензитет, облик и фреквенција на електричните импулси, може да стигне до бараниот дел од човечкото тело.

 

Современата опрема за електротерапија е целосно компјутеризирана и овозможува прецизна терапевтска форма за сите болести кои бараат ваков тип на терапија, а долга е листата на форми на електроимпулси кои имаат лековито дејство. Општо земено, електротерапијата ја намалува болката, го елиминира отокот и го намалува воспалителниот процес. Физиолошки гледано, следните физиолошки резултати се случуваат под електродата или во зоната каде што тече електричната енергија: вазодилатација (проширување на крвните садови), хиперемија (излив на кожата со постоечката топлина), промена на состојките во станицата се подобрува и рН вредноста се нормализира, иритацијата на ноциорецепторите се намалува (чувствителните рецептори, што значи дека болката се намалува), заздравувањето на ткивата е побрзо, мускулната контракција е поголема… Сите овие ефекти може да се постигнат само со правилна и исклучително индивидуална примена на еден или повеќе електрични модалитети кај специфичен пациент со специфична состојба строго препорачана од физиотерапевтот. Во случај на хронични заболувања, постоперативно закрепнување или санкционирање на акутни повреди, електротерапијата се комбинира со многу други физиотерапевтски техники како масажа, ласер, ултразвук како и кинезиотерапија. Само тој тип на комплексен третман води до најдобри конечни резултати.
Работењето на интерферентната струја е во согласност со дијадинамичката струја, но сепак интерферентната струја има посилен и подлабок ефект и подобра толеранција на масажата со вибрации. Моќта на интерференцијата влијае на развојот на калусот, а исто така и на растот на коскеното ткиво. Времетраењето на третманот е 10 – 15 дена, освен калус стимулацијата каде апликацијата трае 4 недели. Еден процес трае 10 – 15 минути, во зависност од индикацијата.

Кога ја користиме интерферентната струја:

- Ревматски заболувања;
- Пареза и парализа;
- Болести на крвните садови;
- Различни ортопедски заболувања.