Методија Шаторов-Шарло бр.15/1-10
Аеродром, 1000 Скопје, Северна Македонија
02 2466021
070333235
contact@lasermed.com.mk
laser_med@yahoo.com

Kinesio taping е јапонска метода која се заснова на природно заздравување на сопственото тело.
Техниката се состои од нанесување на специјално дизајниран кинезиотекс трака на одредена област на телото.

Во зависност од начинот на примена се постигнува посакуваниот резултат.
Траката Кинезиотекс е тенок памучен леплив фластер кој според потребата може да се издолжи до 100%. Со правилна сила на издолжување и примена на конкретниот дел од телото, можеме да ги
достигнеме бараните резултати. Проприорецепторите се стимулираат, а движењето се олеснува или се менува во зависност од тоа што треба да постигнеме.
Кинезио лепливите траки не пречат во секојдневните активности на пациентот или во туширањето бидејќи се водоотпорни. Ефектите на кинезиотејпингот се докажуваат со ефективно активирање на невролошкиот и циркулаторниот систем.
При прекумерно напрегање на мускулите доаѓа до воспаление. Просторот помеѓу кожата и мускулите се компресира и резултира со интензивен потисок на лимфната течност, а потоа и потисок на рецепторите за болка. Може да се јават симптоми на незгодна болка и намалено движење. При примена на кинезиотејпинг болката се намалува, лимфната дренажа се олеснува на начин што ја крева кожата нагоре и го проширува меѓуклеточниот простор.
Резултатот е намалување на болката бидејќи се намалува притисокот на рецепторите за болка под кожата. Намалувањето на компресијата овозможува подобра лимфна дренажа и намалување на
други можности за потешки повреди, отоци или крварење.

Други физиолошки принципи на кинезиотејпингот се:
- Намалување на болката;
- Подобрување на циркулацијата;
- Санкција на отокот;
- Подобрување на движењето на зглобовите и корекција на нивната слабост;
- Подобрување на мускулната функција и нејзино релаксирање.

Се користи во повеќе патологии: лимфен едем, спортски повреди, бурзитис, карпален тунел, спондилоартроза, дископатија, остеоартритис, тендинитис, епикондилитис, Ахилова тетива, пареза итн.

Предноста е што може да се користи од акутната до последната фаза на рехабилитацијата. Може да се препорача на речиси сите, од деца до постари луѓе. Се препорачува дури и на деца со церебрална парализа во раната фаза на терапијата или дури и со сколиоза. Има некои одлични резултати кај професионалните спортисти, па затоа има голема употреба во спортскиот свет. Може да се примени 20 – 30 минути пред тренинг или натпревар. Бидејќи се водоотпорни, можат да ги користат пливачи или ватерполисти.станете здрави и дополнително да ја подобрите Вашата рехабилитација.