Методија Шаторов-Шарло бр.15/1-10
Аеродром, 1000 Скопје, Северна Македонија
02 2466021
070333235
contact@lasermed.com.mk
laser_med@yahoo.com

Ова име е соединение од зборовите „kinesi“ што значи движење и „therapis“ што значи исцелување. Името совршено ја опишува суштината и целите на овој терапевтски метод. Можеби е подобро да се објасни неговото значење со пример.

На пример, ако некој го исчаши глуждот и побара помош од физиотерапевт. Во тој случај физиотерапевтот ќе направи две работи. Прво, ќе инсистира со сите средства за еднократна употреба (мраз, лимфна дренажа, масажа, електротерапија, ултразвук...) да се намали болката и отокот што е можно поскоро. Кога болката ќе се смири, а отокот ќе исчезне, следен е функционалниот третман, односно помагање на пациентот да ја врати целосната функција на повредениот сегмент или во некои случаи на целото тело. Тоа се прави само со одредени вежби и се нарекува функционален третман, односно кинезиотерапија. Оваа терапија има едноставна задача во случај на отечен скочен зглоб, но за многу други повреди или болести е многу посложена. Исто така, треба да се разбере дека секоја болест, повреда или постоперативен третман има свои специфични кинезиотерапевтски методи. Така денес постојат специјализирани кинезиотерапевти за посебни третмани (ортопедија, кардиоваскуларни заболувања, неврологија, педијатрија, спортски повреди...) и тоа е затоа што кинезиотерапијата е најширокиот и најбрзорастечкиот дел од целата физикална терапија. Сепак, целта на вежбањето не е само зајакнување на мускулите и обновување на целосниот обем на движење на зглобовите. Главната цел е враќање на целосната функција на сите движења, како и нејзино зачувување, со цел да се спречи повторување на симптомите. Овој начин на заздравување, иако е најдобар со резултатите, сепак има слабост, која се поврзува со тоа што пациентот треба да биде упорен во процесот на заздравување. Главно, физиотерапевтот е само водач на вежбите, додека целата терапија ја прави пациентот. Ова е многу различно од многу други третмани каде што пациентот има пасивна улога и го чека дејството на некои од применетите методи. Кинезиотерапијата е дел од физикална терапија и рехабилитација, која е важен сегмент од третманот бидејќи активно го вклучува пациентот да го користи движењето како метод на лекување.
Задачите на кинезиотерапијата се:
- Превенција на оштетена функција на локомоторниот систем;
- Исцелување;
- Враќање на функцијата на локомоторниот систем.
Овие задачи главно се однесуваат на:
- Зачувување и враќање на нормалната подвижна способност на зглобовите;
- Зачувување и враќање на нормалната мускулна сила;
- Моторно образование – учење на движења ;
- Превоспитување – повторно учење за движењето;
- Зачувување и враќање на координацијата;
- делување на централниот и периферниот нервен систем, кардиоваскуларниот систем, респираторниот систем и коскено-зглобниот систем со цел да се постигне максимална функционалност;
- Стекнување добра психофизичка состојба.

Кинезитерапија на најважните и клучните системи на организмот:

1. Централниот и периферниот нервен систем:
- Одржување на шемата за движење односно моториката;
- Воспоставување соодветна и квалитетна координација.
2. Мускулен систем:
- Го одржува и зголемува мускулниот капацитет и ја зголемува нивната сила;
- Ја корегира исхраната на мускулите;
- Спречува дегенерацијата на мускулите;
- Ја зголемува флексибилноста на мускулите;
3. Коскено-зглобен систем:
- Ја спречува промената на обликот, морфологијата и структурата на коските со тоа што спречува декалцификација при слабеење на чувството за одење.
4. Во детството го спречува неправилниот раст на коските, неправилната должина на коските и појавата на лажен зглоб.
5. Респираторен систем:
- Го продлабочува дишењето и создава услови за полнење на крвта со кислород;
- Овозможува подобра размена на гасови – спречува појава на пневмонија во случаи на склони болести;
- Овозможува подобро искашлување на бронхијалниот секрет.
6. Кардио-васкуларен систем:
- Ја засилува штедливоста на коронарниот мускул;
- Ја подобрува циркулацијата на крвта;
- Спречува прекин на протокот на крв, отекување на ткивата, венска тромбоза на екстремитетите и намалување на јачината на срцевиот мускул.
7. Гастроинтестинален систем:
- Ја подобрува работата на цревата како и лачењето на цревните сокови;
- Го подобрува испуштањето на внатрешните органи.
8. Ја подобрува и стабилизира психолошката состојба.
Во Laser med сме специјализирани за специфичната кинезиотерапија за лекување на вертебропатија (болен синдром на слабината) во најширока смисла, траума-ортопедски заболувања, невролошки и детски болести како и спортски повреди.