Методија Шаторов-Шарло бр.15/1-10
Аеродром, 1000 Скопје, Северна Македонија
02 2466021
070333235
contact@lasermed.com.mk
laser_med@yahoo.com

Ласер терапија

Ласерот е еден од најновите методи што се применува во современата медицина во денешно време, но покрај тоа е широко прифатен во многу медицински области и претставува незаменлив апарат.

Неговата историја започнува во 1917 година со Алберт Ајнштајн и неговата хипотеза за индуцирана емисија преку Мајман, кој во 1960 година извадил нов патент на изум - ласерот. Зборот „ласер“ е акроним за „засилување на светлината со стимулирана емисија на зрачење“ што значи засилување на светлината со стимулирана емисија на зрачење. Ласерот е незаменлив во многу медицински области, како што се: хирургија, физикална медицина, трауматологија, дерматологија, козметика... Ласерот во здравствените установи се нарекува мек или тврд, што всушност е синоним за ласери со мала или голема сила. Ласерите со голема сила најдоа примена во хирургијата, додека оние со мала сила главно се користат во физикалната медицина што е интересен податок за нас. Силата на ласерот, излезната сила на ласерскиот зрак, брановата должина, енергијата на зрачењето, фокусот на ласерското зрачење, вкупната енергија на ласерското зрачење, како и режимот на работа (континуиран или пулсирачки) се параметри кои ги доделуваат ефектите на ласерската апликација и мора да бидат прецизни пред ласерот да се примени во пракса.

Употреба на ласер во физикална терапија:

Биолошките промени кои произлегуваат од ласерската терапија се резултат не само на ласерските ефекти туку и на одговорот на „домаќинот“ кој се состои од промени во метаболичките активности кои траат еден месец. Ласерскиот зрак може да произведе инхибиторен ефект и да ja стимулира физиолошката активност во клетката. Поголемата конзистенција има деструктивен ефект, а помалиот биорексиларачки ефект. Со рефлекс-терапија и стимулација на специфично биолошки активно место на кожата, се активираат процеси на синтеза на различни биолошки активни супстанции кои имаат аналгетска, антиинфламаторна и антиедематозна регулаторна функција. Со ласер терапија го стимулираме растот на клетките на сврзното ткиво, лигаментното ткиво, коскеното ткиво, ја стимулира регенерацијата на нервните клетки. Се стимулира и ткивната активност: содржината на простагландините, зголемувањето на одредени ензими во телото, зголемување на производството на клеточни производи, намалување на способноста на лимфоцитите да реагираат на стимулите на антителата, ја зголемува регенерацијата на лимфните садови и вените, го успорува или намалува изгледот на фиброзното ткиво (во случај на изгореници или хируршки рани), ја стимулира функцијата на нервите - ја зголемува амплитудата на процесот на дејствување.