Методија Шаторов-Шарло бр.15/1-10
Аеродром, 1000 Скопје, Северна Македонија
02 2466021
070333235
contact@lasermed.com.mk
laser_med@yahoo.com

Овој моќен метод моментално го револуционизира начинот на кој физиотерапевтите ги спречуваат повредите и го рехабилитираат телото. Клиничкиот пилатес е систем на вежби што го интегрира традиционалниот пилатес метод со современите истражувања за мускулно-скелетната дисфункција.


Што е клинички пилатес?

Биомеханиката и шемата на движење на секоја личност се различни. Сите видови спортови и типови работа бараат различни вештини и активирање на мускулите. Кога станува збор за превенција од повреди, потребите на секоја личност се индивидуални. Клиничкиот пилатес се практикува индивидуално или во мали групи, во присуство на физиотерапевт.

Како функционираат вежбите за клинички пилатес?

Со пилатес ги тренирате основните мускули околу 'рбетот. Пилатес вежбите се фокусирани само на вашите потреби и ние ќе се погрижиме за најдобрата можна техника. Така ќе можете да се опоравите во најкраток можен временски рок.