Методија Шаторов-Шарло бр.15/1-10
Аеродром, 1000 Скопје, Северна Македонија
02 2466021
070333235
contact@lasermed.com.mk
laser_med@yahoo.com

ФАСЦИЈА – Најфасцинантна структура на нашето тело

Низ вековите, третманите поврзани со различни типови на мануелни техники главно биле насочени кон повреди на мускулно-скелетниот систем и нивна биомеханичка анализа на дејствување во процесот на лекување. Во последните години е забележан голем пресврт во здравствените науки,

Во последните години е забележан голем пресврт во здравствените науки, фокусирани на глобална визија, интеграција на телото, предизвикувајќи интерес кон функционална анализа на мускулно-скелетниот систем, преносниот капацитет на информации за движење помеѓу различни нивои и сегменти во организмот.
Научните клинички истражувања ги проширија хоризонтите кон сеопфатно здравје без бариери или ограничувања, ги пукнаа парадигмите фиксирани со крутите рамки на античката традиција во медицинската наука и се упатија во потрага по одговори за телесната интеграција и вниманието се сврте кон фасцијалниот систем: ФАСЦИЈА, најфасцинантната структура на телото, донекаде заборавена енигма во мултидисциплинарната анализа на телото.

Дефиниција за Фасција

Фасцијата е дефинирана како „апоневротска експанзија“, а апоневрозата како „бела, сјајна и отпорна влакнеста мембрана, која служи како обвивка за мускулите или за нивно спојување со деловите што се движат“, и се смета како една од облиците на сврзното ткиво, најголемото ткиво во телото. Телесната фасција има континуиран пат, кој ги вклучува сите соматски и висцерални структури и која не само што ги опкружува сите структури на нашето тело, туку и ги поврзува една со друга, обезбедувајќи им поддршка и одредувајќи ја нивната форма. Покрај функциите за поддршка и учество во движењето на телото, и се доделуваат и други биомеханички и биохемиски активности, така што претставува еден вид непрекината мрежа за комуникација на телото.

За подобро да се визуелизира структурата на фасцијалниот систем може да се спореди со онаа на портокалот, каде што пулпата ги исполнува преградите формирани од структурата на лушпата на овошјето. При отстранување на пулпата, структурата на плодот останува практично недопрена, зачувувајќи ја оригиналната форма на портокалот.

Нејзините својства вклучуваат гарантирање на диспозиција на нервите и лимфните садови и хранливата функција во однос на крвта и лимфата, со што станува софистицирано средство за транспорт помеѓу и низ сите телесни системи. Опсегот на можности е спектакуларен. Тоа може да се спореди со врските на неиспитливата и интерактивна глобална мрежа на Интернет. Во фасцијалниот систем вклучен е и големиот волумен на ткиво што ја опкружува секоја жива клетка,формирајќи еден вид „Микрофасцијален систем“.Затоа, истражувачите се осмелиле со изјавата дека фасцијалниот систем „не само што обединува различни делови од нашето тело, туку обединува и бројни гранки на медицината“

Концепт на фасција и нејзината структура

Фасцијалниот систем на телото формира непрекината мрежа која на различни начини ги контролира сите компоненти на нашето тело. Не е можно да се одржи здраво тело без здрав фасцијален систем. Овој систем треба да биде во функционална рамнотежа за да обезбеди оптимални перформанси на телото во неговите задачи. Присуството на ограничувања на фасцијалниот систем и неговата внатрешна структура создава „непријатни чувства“ кои го попречуваат правилниот функционален развој на сите телесни системи. Фасцијалниот систем може да биде под прекумерна напнатост или може да биде премногу испружен; и во двете ситуации, телесната функција е нарушена. Ова однесување може да се спореди со три начини на лежење во импровизирана лежалка: премногу тесно, премногу лабаво или совршено избалансирано помеѓу два трупци; само во ова, телото е удобно.

Повреди на фасцијалниот систем

Повредите на фасцијалниот систем се често бројни. Понекогаш се повредуваме себеси без да го сфатиме тоа. На траумата не е нужен удар, пад или сообраќајна несреќа; неправилно држење во која било од активностите на секојдневниот живот може да означува траума на фасцијалниот систем. Несоодветната положба, која се повторува многу пати или се одржува долго време, создава навики за однесување на телото кои постепено го менуваат нашиот модел на движење.
Анализата на движењата што ги правиме кога ги спроведуваме секојдневните активности или работните обврски кои имаат повторувачки или принудни положби на телото е добар пример за овој процес. Ова постурално однесување води прво до механичка нерамнотежа, а потоа до ограничувања во фасцијалниот систем. Со текот на времето, движењето станува болно, а функцијата ограничена.

Проценка на миофасцијална дисфункција

Не е лесно да се утврдат параметрите на „нормално функционален“ за сегмент од телото и многу потешко е да се направи за телото како цел систем и да се одреди кои телесни сегменти отстапуваат од она што може да се повика на „нормално“. Структурата на телото има кружна природа, преку која сите сегменти на телото се поврзани еден со друг. Поради оваа причина, анализата на која било од нив посебно, претставува делумна задача и во некои случаи, дури и бескорисна. Ако, на пример, главата е отстапена од оската на телото, другите елементи автоматски ќе отстапуваат во процесот на компензација, оставајќи ги надвор од нивната физиолошка функционална положба. Овие отстапувања во ротацијата ќе формираат компензаторни спирали
кои ќе ги зафатат фасцијалните рамнини и ќе останат во нив. Конечната дисфункција и поврзаните симптоми може да се манифестираат на место далеку од првобитната повреда.

Миофасцијални техники за корекција на миофасцијална дисфункција

Миофасцијални техники се мануелни техники чија цел е функционална реставрација на изменетиот фасцијален систем. Процесот на промени кои настануваат во текот на примената на техниките со фасцијата може да се дефинира на различни начини. Најчесто се користат изразите миофасцијално ослободување, миофасцијална релаксација или миофасцијално истегнување.
Сепак, се смета дека процесот на промени во фасцијалниот систем е концентриран процес, контролиран од централниот нервен систем и со различни механизми на различни нивоа на движење. Терапевтот едноставно е олеснувач на процесот, а не извршител на процесот. Резултатот е реципрочна реакција на телото која вклучува биохемиски и метаболички сигнали, физиолошки одговори, промена на сликата на телото и подобрувања на функционалните способности.

ВЕ ПОКАНУВАМЕ ДА ЈА СПОДЕЛИТЕ ОВАА МИОФАСЦИЈАЛНА АВАНТУРА СО НАС, ПОВЕДУВАЈЌИ ВЕ НИЗ ЧАРОБНИОТ СВЕТ НА ФАСЦИЈАТА!